شر خیال

خدایا تمنا دارم مرا از شر تصمیم هایم،تصمیم گرفتنم،و هر آنچه به خیال م می آید که بله از من کاری بر می آید حفظ کن!

کم از اینجا تا به حال نخورده ام!!! 

/ 0 نظر / 15 بازدید