...

"مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی فرمودند: عیادت کسی رفتند که یک بزرگی بود. یک استثنایی اینطور پیش می‌آید. دم مرگش می‌گفت: ظلمی که خدا به من کرده به احدی نکرده است. الله اکبر! چون برای خودش بت دست و پا می‌کرده دنبال یک چیزهایی بوده و به آنها نرسیده است. خوب برای چه دنبال آنها می‌رفتی؟ خدای متعال اصلاً شکسته که نروی. چون خبری نبوده نه اینکه خبری بوده می‌خواسته بگوید نروید. نه خبری نیست."

/ 1 نظر / 58 بازدید