درد

بعد از قریب به یکسال ننوشتن فکر نمی کردم بابت همچین موضوعی مجبور شم

پست بذارم

،با پست امروز ش،

محسن هم برایم رفت

بعد از 2سال صبر!

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
م. ح. س.

خدا رفتگان شما رو رحمت کنه!