هنگامه ی قیام ت!

این روزها پر سوال م از تقدیر،از روزگار،از صاحب قضا و قدر! مطمئن م دونستن حکمت قضا و قدر خیلی کمک می کنه به صبر آدم،ولی همین اطمینان بی دانسته رو خدا ازم می خواد؛ من که مردش نیستم ولی فضل خدا چیز دیگریست...

همین چند روز پیش هر باری که به اللهم فالجعل نفسی مطمئنه بقدرک ، راضیه بقضائک می رسیدم دلم می ریخت،اطمینان و رضا،به برکت حضور در برابر معصوم علیهم السلام ست که اذن داری این همه بزرگ بخواهی از خداوند رحمان! وگرنه چه به دهن من که حرف رضا و اطمینان به خدا رو بزنم!؟ 

باید منظومه ای تازه بنویسند از این ماجرای ...

/ 0 نظر / 17 بازدید