جانم حسین

من هم مثل پدرم،

دعا می کنم دعای فرزندم اجابت شود...

و دعای فرزندش ..

و فرزند فرزندش..

و...

آن گاه که می گویند:

بابی انت و امی یا حسین..

 

 

شاهد بیاورم..؟(علی اکبر بقایی)

/ 2 نظر / 49 بازدید
ریحان

چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند، اما خدا را نمی شناسند به واسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند [گل]

مهتاب

امیدوارم همه صاحب فرزند سالم و صالح شوند[لبخند]