توجیه

اگه یه کار اشتباهی رو انجام بدی،اما غصه شو می خوری،با خودت رو راستی که راه رو داری اشتباه می ری،ولی داری میری،شاید یه روزی برگردی و جبران کنی.

ولی اگه برای اشتباهت توجیه و دلیل داشته باشی،مطمئن باش که غیر ممکن می شه برگشتت به راه درست!

(بحث از سر موضوع درس خوندن در طول کار برام پر رنگ شد که بین هم کاران پیش اومده بود)

/ 0 نظر / 10 بازدید