تکلیف ...

از سر تکلیف و وظیفه محبت کردن برای آدمی ست که بتواند از سر تکلیف و وظیفه گناه نکند،بتواند اطاعت کند و دل نبندد!

/ 1 نظر / 10 بازدید
مسافر

گفته اند دستگیره ایمان دوست داشتن برای خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست و این چه کار سختیست در پناه خدا