...

گاهی بعضی بیت ها،می شوند ذکر لب آدم،چرایش را نمی دانم؟!

 

اگر بناست دمی بی تو بگذرد عمرم

هزار بار بمیرم و نبینم آن دم را  

 

  

 

/ 0 نظر / 13 بازدید