...

سیاسی نوشتن را اصلا" دوست ندارم، علاوه بر اینکه بلدم نیستم. اما روزگار مجبور مان می کند گاهی.

یکی از آشنایان نقل می کرد که حاجی شان، که جزء آدم های شماره یک مالی ایران هست، وقتی در ماشین هست، بیرون از اتاق رسمی کارش، خلاصه وقتی پشت میزش نیست یک جور دیگر است ولی همین که پشت میزش میرود انگار می شود یک آدم دیگر و شروع می کند به امر و نهی و گیر دادن به زیر دستان! خودش هم می گوید فلانی نمی دانم خاصیت این میز و صندلی چیست که تا پشت ش می نشینم،اخلاق م عوض می شود!!!

حالا دوستان به قدرت رسیده ی،51 درصدی، چنان می تازانند که دیدنی ست. یاد تاخت و تاز های گذشتگان شان افتادم، بالاخره دست به دست خواهد شد؛کمی آرام تر بتازید منادیان اعتدال!!!!!

/ 0 نظر / 49 بازدید