...

اگه می شد که از تجربه هام درس می گرفتم، خیلی عالی می شد،خیلی.

یکی از آنها، وارد نشدن و نزدیک نشدن به آدم هایی که دیدشان نسبت به اطرافیان یک دید کاملا" منفعت گرایانه و به طور مصطلح، نگاه دستمال کاغذی گونه است. هیچ وقت نتونستم درک شان کنم که چطور به محض اتمام کارشان، همه چی تمام می شود؛ انگار نه انگار. 

/ 0 نظر / 14 بازدید