تاملات انتخاباتیه(2)

دیروز به یکی از دوستان فضای مجازی گفتم که کاش می شد مطلبی در باب بازتابی ها و خبر نوار شان می نوشتید، که پاسخ داد: فضای انتخابات است و شایعه. پیشنهاد داد خودم بنویسم و ایشان هم محترم هستند برایم بسیار..

یادم هست بعد از انتخابات 88 که قرار شد هاشمی خطبه بخواند در نماز جمعه، احمدی نژاد ماجرای معاون اولی مشایی را علم کرد. خیلی تمیز در جنگ روانی آن موقع حرکت کرد. کلا" هم تیم شان در این قسم مسائل خوب طرح دارد. با این دید که هدف وسیله را توجیه می کند، باید نمره بالایی به اتاق فکر دکتر و تیم های تبلیغاتی اش داد. اما این بار قصه فرق می کرد؛ بازتابی ها وابستگی فکری و سیاسی شان و مشی شان مشخص هست، یک هاشمی چی حسابی و بی قید و شرط. تا آنجایی که فواد صادقی در حضور هاشمی،چنان در مدح اش سخن رانده که شنیدنی است!!! خبری را کار کرده اند که هیچ منبع مشخصی ندارد، خودشان هم سه احتمال برای خبری بی منبع فرض کرده و تحلیل کرده اند، بعدش هم گفته اند خواسته اند برگ برنده احمدی نژاد را از دست ش در بیاورند! بعد هم در حواشی که حول خبر و مصاحبه های فواد صادقی با قانون و نقلیات او در صفحات مجازی، کار شد یه جورهایی قصد دارد اصل تقلب را از این فضا استخراج کند، دقیقا" مقابل حرف صریح رهبری در نماز جمعه 29 خرداد. یک تیر و چند نشان، البته به زعم خودشان! و دست آخر هم یک خبر خارجی شایعه و بسیار ضعیف در باب دستگیری احمدی نژاد!!!و ترکیب آدم هایی که احمدی نژاد را گرفته اند هم دیدنی است. انگار همه چی مرتب و منظم چیده شده است.به همین راحتی می توان روی یک خبر غیر واقع چنین کاری کرد!!! اما نکته جالبی که بازخورد خودم بود از این خبر در فضاهای دور و برم، چه مجازی و چه واقعی، عدم توجه آنچنان به این شایعه بود، که آنهم در نوع خودش جالب است.

مطلب دیگر صحبت های هاشمی در دیدار دانشجویان هست+،عبارت های فوق العاده ایی فرمودند. حداقل ش این است که بی پرده از عمق اختلاف شان با رهبری سخن گفته اند، البته کمی هم چاشنی تهدید هم دارد حرف هایشان. کلا" هم انگار آزادی دوران 8سال سازندگی را بالکل فراموش کرده. نکته دیگر هم، گویا در فضای مبارزاتی زمان شاهنشاهی در حال سیر هستند و یا دوست دارند این فضا را شبیه سازی به آن موقع کنند، آنهم از سر اخلاص و دلسوزی!!!

حیف که آدم فحش دادن نبوده و نیستم... امیدوارم که بازهم اشتباه کند و نامزد شود

/ 0 نظر / 13 بازدید