از دوست داشتن..

بعضی ها توی زندگی آدم مثل یه رهگذر هستن،هر جور باشه از کنارشون می گذری،حتی اهمیتی نداره چه اتفاقی براشون می افته،خب یا بد.

ولی بعضی دیگر رو حاضری به قیمت طرد شدن از شون هم باشه،حرف درست و صحیح رو جلوی پاشون بذاری، نمی تونی ببینی پشیمونی شون رو،اون وقت ه که کارت میشه سخت ترین کار دنیا،بالاخره محبت یعنی ایثار،باید از خودت بگذری..

/ 1 نظر / 12 بازدید
روح اله ریاضی

من رهگذر کوی حسین ام چه کنم؟