بیرون کردن قشنگ

 

امیرالمؤمنین(ع)، غلامش را چندین مرتبه صدا زد، جواب نداد. حضرت آمدند دیدند دمِ در نشسته. پرسیدند: پس چرا جوابم را نمی‌دهی؟ گفت: "حال جواب دادن نداشتم، ترسی هم از شما ندارم؛ ازت حساب نمی برم.

" اگر ما بودیم شاید می‌گفتیم: "ببین، یک کمی محبّت کردیم، رو دادیم، ببین چگونه برخورد می‌کند. "

اما حضرت عرضه داشتند: خدایا ممنونت هستم که من را جزو کسانی قرار ندادی که مردم از آنها بترسند. بعد برای این مژده‌ای که غلام به حضرت داده بودند، رو به غلام کرد و فرمود: برو. من تو را در راه خدا آزاد کردم. اینقدر به او محبت کردند.

این هم یک نحوه قشنگ بیرون کردن است.

نقل از پناهیان

/ 2 نظر / 10 بازدید
مسیر عشق

سلام میشه ازنوی ادب زد ودر س فضیلت اموخت ممنون ازت