تاملات انتخاباتیه(3)

قصدم این بود بلافاصله بعد از اتمام ثبت نام نامزدها بنویسم که نشد، البته الان کمی گرد و غبارها هم فرونشسته و می شود بهتر دید. همه آنچه که قبلا" پیش بینی کرده بودم، شد الا آمدن سعید جلیلی که رودست خوردم، واقعا" چراغ خاموش حرکت کرد. البته باید از حضور باقری در دانشگاه تهران و ستاد حیات طیبه ش می فهمیدم که ساده ازش گذشتم، شاید هم چون دوست داشتم نیاید این طور می دیدم!!! تنها شوک روز ثبت نام هم برای من آمدن جلیلی بود و به جد نگران م، طبقه تجربه، که در تاملات انتخاباتیه(1) گفتم،حس می کنم که رای می آورد و حیف است برای خودش، ظاهرا خیلی خوب و نجیب هست و عرصه ریاست جمهوری هم امتحان بزرگی است. اگر دقت کنید مابقی گروه ها هم جا خوردن و حتی هول هم شدن و سریع رفتن سراغ موضوع کناره گیری به نفع جلیلی که اینهم در نوع خودش جالب هست.

مطلب بعدی سوکت مطلق آقا در این سه سخنرانی اخیرشان درباره انتخابات هست؛ برای من که معنای خاصی دارد.

نکته بعدی این همه شوق و شور طرفدارهای هاشمی و حضرت شان برای رقابتی که به فرموده خودشان هم سال 84 تقلب شده و هم 88. یعنی اینهمه میام و نمیام برای یک انتخابات فرمایشی!!! حالم از این همه ... بهم می خورد. مردانگی و مروت هم باورکنید چیز خوبی است! این آقایی که مدام می گوید اوضاع چنان شده، به خاک سیاه نشسته ایم! باید بیایم و شما را نجات دهم، انگار یادش رفته که برای سال 84 هم همین بازی را راه انداخته بود، حتی دوره اول به خودش زحمت نداده بود که از تهران خارج شود، این قدر بنده خدا مطمئن بود که بر می گردد به قدرت که نشد. آن روز هم حاج آقا احساس خطر کرده بود!!؟؟ نمی دانم! هاشمی هر کاری که بکند چند پایگاه اجتماعی را نخواهد داشت، یکی شان آنهایی هستن که در تقابل هاشمی و آقا، که کم هم نیست طرف آقا را می گیرند. گروه دیگر طبقه متوسط و پایین هست که به همین راحتی حاضر نیستند زیر چرخ های توسعه ایشان بروند و له شوند. قصه اینها این هست که هر کسی غیر از من باشد شما را بدبخت می کند و کلید سعادت تان در دستان من هست! و از هیچ تلاشی برای اثبات گزاره فوق الذکر هم فرو گذار نکردند، حتی به قیمت فاجعه سال 88. از زمان برگشت مهدی و بازداشت فائزه شان، حسم رفت که قصد برگشت دارد و اینها هم مقدمات خلع سلاح دشمنان شان هست.

 نکته بعدی نیاز هاشمی به التهاب و جنگ روانی هست، به مانند گروه دولت. ببینید هر دو گروه چه شعبده ایی راه انداختن در باب ثبت نام شان! نیاز هر دو شان مظلوم نمائی هست. احمدی نژاد از همان دست که داد دارد می گیرد، همه ی قبل خود را تخطئه کرد و حال هم همه دارند تخطئه ش می کنند، چیزی که عوض داره گله نداره!!! تحرکات ش برای مشائی بیشتر به مثابه گریه بر سر گوری هست که مرده ندارد، خودش بهتر از همه می داند که صلاحیت رحیم ش رد می شود و خبری هم از حکم حکومتی نخواهد بود و تمام. البته فکر دارند برای بعدش، یکی همین شلوغی نامزدهای انتخاباتی برای گم شدن نفر جایگزین مشائی..

اصول گراها هم بهتر است همین طوری پیش بروند تا ببینند چه اتفاقی می افتد، خواسته یا ناخواسته باید در زمینی بازی کنند که دولت و هاشمی برای شان می چینند. البته جلیلی را باید جدی گرفت از من گفتن...

حرف باز هم هست...

/ 0 نظر / 19 بازدید