نارنجی پوش!

نارنجی پوش مهرجویی بیان یک موضوع اجتماعی_سفارشی است که برداشت من این ست در پس آن حرفهای دیگری هم گفته شده،نمی دانم خود کارگردان نیز این قصد را داشته یا نه؟!تغییر و تحول در آدم ها کاملا غیر قابل باوره،ولی کارگردانی مهرجویی در لحظه برایت باورپذیرش می کند و اینجا فرق کارگردان با کارگردان مشخص می شود. احساس کردم که فیلم به عجله ساخته شده ست نمی دانم درست ه یا نه؟مشکل شخصیت پردازی هم که بخاطر عدم روایت قصه طبیعی ست.

آنچه که بیننده را همراه می کند بازی های روان،کارگردانی خب و موضوع مثبت فیلم ست که خارج از فضای روشنفکری و خیانت مرسوم این روزهای سینمای ایران می باشد و می توان نوع رابطه میان معلم خانم پسر قهرمان فیلم و حامد آبان اشاره کرد که سعی شده سالم نشان داده شود.

نمی دانم تعمدی بوده یا نه؟! ولی انگار هر آنچه در جدایی نادر... بوده اینجا یک ما به ازا برایش مهرجویی گذاشته،دادگاه،خانمی که برای فرزندش قصد خارج رفتن دارد،لیلا حاتمی!!خانم معلم فرزند،و... نکته دیگر که به نظرم جالب آمد نوع محبت پدر و پسری ست که کمتر در سینمای ما اینقدر عاطفی و با تعلق نشان داده می شود.

نکته آخر این که می توان با جمع آوری اشغال های دور و بر مان، در همین کشور زندگی کرد و این راه حل، در مقابل راه حل پاک کردن صورت مسئله و غر زدن از آن سوی آبهاست که بسیاری دومی را انتخاب کرده اند از دوستان ما!!

/ 0 نظر / 11 بازدید