پنجره ایی رو به بهشت

یکی از پست های چند ماه پیش گوگل پلاس،لینکی بود از سخنرانی های آیت الله شجاعی در رادیو معارف، برنامه مکارم خوبان. بهانه ایی شد که تعدادی از آنها را دانلود کنم. فلش مورد نظر، ظبط ماشین و مسیر یک ساعته برگشتن به خانه، فرصت مغتنمی بود برای شنیدن شان؛ آنهم در ماه مبارکی که جان نداشتم جایی برای منبر شنیدن بروم و ایضا" آقا مجتبی هم رفته بود امسال. 

مبنای صحبت جلوات هوای نفس بود در مسیر سلوک الی الله، به زبان ساده و روان، در صحبت های حداکثر 24 دقیقه ای، بلندترین معارف اخلاقی را بیان می کرد. گاهی چندین بار یک فایل ش را گوش می کردم.

چند نکته ایی به نظرم رسید که؛ عبارتی به کار می برد ایشان با عنوان سالک صادق، و بر آن بسیار تاکید می کرد. مطلب بعد اوج هنرنمایی هوای نفس بود که حقیقتا" تکان دهنده بود، مخصوصا" حالت توجیه گونه اش برای اهل ایمان و علم. نکته دیگر نقش مهم اخلاقیات در سلوک و بندگی خدا که اصلا" با عبادات مرسوم قابل مقایسه نیست. از قبیل اشکال مختلف حسد و اثرات وحشتناک آن بر ایمان آدمی، یا اکرام و ایذای مومن، خوش خلقی، ادخال سرور بر دل مومن ، خلف وعده،مداهنه در امر به معروف و ... که هر کدام از اینها وجه مثبت ش چنان بالا برنده هست و وجه منفی ش به شدت مهلک، به گونه ایی که تمام اعمال عبادی آدم را هیچ می کند و این مسئله به طور معمول از نظرها مغفول مانده.

مجال گفتنش به جزیئات، اینجا نیست...

/ 0 نظر / 17 بازدید