و من چه قدر ساده ام

تو میروی 

     تمام ایستگاه میرود
               و من چه قدر ساده ام 
که سالهای سال 
   در انتظار تو 
                کنار این قطار رفته ایستاده ام 
و همچنان 
             به نرده های ایستگاه رفته 
 تکیه داده ام

قیصر امین پور

/ 1 نظر / 17 بازدید
روح اله

این شعرشو خیلی دوست دارم یه جوراییه