سر و جانم به فدای تو علی

از باب مشغله ی کاری خیلی وقت هست که نمی نویسم ولی امروز که متن مقاله ی فاجعه بار روزنامه بهار در باب غدیر را خواندم، بی تاب شدم. هزار بار خدا رو شکر کردم که هیچ گاه با دشمنان امیرالمونین هم صف و هم رای نشدم، منتی بود از جانب خدا که بغض اینها را در دلمان نهاد.

متن مقاله با آسمان و ریسمان بافتن و مغلطه ی تمام، قصد دارد زیرآب غدیر را بزند، خسته نباشید دوستان اصلاح طلب، طرفداران حضرت اکبر،مریدان نهضت آزادی و ...

اینقدر متن بی پایه هست که حتی بی سوادی چون من هم، هزار ایراد دیدم در آن و برای هر کدام از دلایل ش ردی داشتم چه برسد به اهل فن ش.

کور خوانده اید دشمنان ولایت، این نور الهی با آب دهان شما فرومایگان خاموش نخواهد شد.

/ 0 نظر / 54 بازدید